V PV v poprečju dnevno odsotnih 124 zaposlenih

Od 1.250 zaposlenih v Premogovniku jih je zaradi poškodbe, bolezni in nege v poprečju dnevno odsotnih 124, kar je veliko.  Vsaka odsotnost pomeni dodatno breme za tiste ki so na delu prisotni. Tako stanje želijo izboljšati, zato veliko delajo na tem.  Lani so ustanovili komisijo za obravnavo odstotnosti z dela. V njej sodelujejo tako predstavniki zaposlenih kot delodajalca.  Med drugim pa se tudi z izobraževanjem zaposlenih, da je  lastna skrb za zdravje velikega pomena, trudijo doseči tudi njihovo zavedanje o tem. Že nekaj let sodelujejo s strokovnjaki s področja fizioterapije in ortopedije, da zaposlenim omogočijo hitrejše izboljšanje njihovih zdravstvenih težav.