V Premogovniku Velenje ne pričakujejo, da bi po letu 2023 še morali uvažati premog

Na včerajšnji tretji redni seji so občinski svetniki Občine Šoštanj, ki jo je vodil župan Boris Goličnik obravnavali deset točk dnevnega reda. Med njimi tudi prvi rebalans proračuna za leto 2023. Kot je pojasnil župan je Občina načrtovala rebalans za mesec maj, vendar je potrebno zaradi težav Komunalnega podjetja Velenje naknadno vplačilo kapitala s strani ustanoviteljic.

Dr. Franc Žerdin je predstavil delo Odbora za civilni nadzor nad rezultati in posledicami sosežiga uvoženih premogov. Med drugim je povedal, da so testirali tri vrste premoga in lesno biomaso. Indonezijski premog je s stališča dodatnega onesnaževanja ozračja in negativnih vplivov dobil zeleno luč, premog iz Kamengrada in Banovičev pa ni tako uspešno prestal poskusa. Pogojno sta oba premoga ustrezna, po tehnični plati pa je potrebno storiti marsikaj. Po njegovih besedah je Premogovnik Velenje doslej uvozil 110.000 indonezijskega premoga, aprila bo prepeljanega še 75.000 ton in julija še 30.000 ton premoga.

Glede naslednjih let in dodatnega uvoza premoga strokovnjaki in vodstvo premogovnika ocenjujejo, da, če se ne bodo poslabšale razmere pri oskrbi z električno energijo in cene ne bodo zletele v nebo kot lani, najbrž nov uvoz premoga ne bo potreben.

Več v naslednji številki Našega časa.