V Premogovniku presegli plan

Velenje, 31. maja – V torek, 30. maja, so v 3., nočni izmeni v Premogovniku Velenje izkopali 245-milijonto tono premoga. V prvih petih mesecih so pridobili 1,6 mio ton premoga. V letu 2017 načrtujejo proizvodnjo premoga v višini 3.300.000 ton, kar pri napovedani kalorični vrednosti 11,7 GJ/t v energiji znaša 38.607 TJ. Pri izdelavi jamskih prog letos načrtujejo 5.728 metrov novih prog, 692 metrov pretesarb in 148 metrov sanacij stabilnih jamskih objektov.