V Plešilvcu si želijo Lokalca

Velenje – V Plešivcu si želijo, da bi dvakrat dnevno – enkrat dopoldne okoli 10. ure in enkrat popoldne okoli 17. ure – vozil brezplačni Lokalec. Z njim bi olajšali pot v dolino in domov prevdsem srednješolcem. Plešivec ni edina krajevna skupnost, ki si želi lokalni potniški promet. Enake želje imajo tudi v Podkraju, sploh v zaselku Tajna. Na MO Velenje njihovi želji še proučujejo, sploh, ker večino sredstev za brezplačni potniški promet krije mestni proračun, z vsako spremembo in dodatno progo pa se ta še poveča.