V petih letih naj bi Gorenje zraslo za 35 odstotkov

Ljubljana – Hitre spremembe na globalnih trgih, na katere se v Gorenju še bolj usmerjajo, so terjale spremembo strateških načrtov, ki jih je vodstvo predstavilo na novinarski konferenci. Napovedujejo podvojitev prodaje v visokih cenovnih segmentih s premijskimi in inovativnimi izdelki. Prav tako naj bi prodajo podvojili tudi v prekomorskih državah.

Letošnje leto je poslovanje Gorenja močno zaznamovala ruska kriza, pa tudi druge nestabilne razmere na svetovnih trgih. Po besedah Franja Bobinca, predsednika uprave, so jih skušali z različnimi ukrepi čim bolj omiliti. Tako jim je uspelo poslovanje v tretjem četrtletju precej izboljšati, to je bilo tudi najuspešnejše četrtletje tega leta. Ustvarili so za 317,4 milijona evrov prihodkov. Zaradi povečanih naročil so v proizvodnji tudi dodatno zaposlovali. Je pa v tem obdobju devalviral rubelj za kar 20 odstotkov, kar je seveda vplivalo na dobičkonosnost.
Dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) je v tretjem četrtletju leta znašal dobrih 17 milijonov evrov, dobiček iz poslovanja (EBIT) pa 5,6 milijona evrov. Pod črto je kljub vsemu izguba v višini 2,5 milijona evrov, ki pa je v glavnem posledica prej omenjenih valutnih razmerij.

Načrtovane prihodke bodo dosegli

Dober trend prodaje so prenesli tudi v zadnje četrtletje, ki naj bi bilo prodajno uspešnejše od tretjega. Najvišje prihodke pričakujejo na trgih Beneluksa, v Nemčiji, Skandinaviji in državah Vzhodne Evrope, pa tudi v Rusiji naj bi prodaja porastla. Veliko si v zadnjih mesecih tega leta obetajo tudi od prodaje na trgih zunaj Evrope, kjer prodajajo predvsem premijske blagovne znamke Asko in Gorenje.
Vodstvo ocenjuje, da bodo tako za letos dosegli načrtovane prihodke od prodaje, žal pa zaradi težav na ruskem trgu in valutnih razmerij dobičkonosnost ne bo takšna, kot so upali.
Dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBIDA) naj bi sicer znašal 80 milijonov evrov, a pod črto bodo leto verjetno sklenili z izgubo v višini okoli 10 milijonov evrov. Bodo pa znižali zadolženost – načrtovano razmerje med čistim finančnim dolgom in EBITDA naj bi bilo na ravni 3,9.

Do leta 2020 za 400 milijonov evrov višja prodaja

Po besedah Franja Bobinca so nov strateški načrt skrbno načrtovali. Usmerjajo ga izključno v program DOM. Ekologijo bodo v celoti odprodali. »Z osredotočanjem na temeljno dejavnost in prodajo na trge zunaj Evrope, predvsem v višjih segmentih sledimo strateškim usmeritvam. Tudi v novem strateškem načrtu je naš krovni cilj dobičkonosna rast, s katero želimo doseči 1,56 milijarde evrov prihodkov v letu 2020 ob doseganju 9-odstotne EBITA marže. To bomo dosegli s podvojitvijo prodaje v najvišjih cenovnih segmentih in prekomorskih državah. Z ambiciozno zastavljenimi aktivnostmi na vseh področjih poslovanja bomo dosegali stabilno rast dobička iz poslovanja, ki bo leta 2020 presegel 70 milijonov evrov (4,5 odstotka EBIT marže),« poudarja Bobinac.
V naslednjih petih letih načrtujejo povečanje skupnega prometa Skupine Gorenje za več kot 400 milijonov evrov, kar predstavlja rast za nekaj več kot 35 odstotkov. Letno to pomeni povprečno rast okrog 6,2 odstotka, kar je tudi več, kot naj bi rastel trg bele tehnike v svetu, kjer je predvidena štiriodstotna rast.

Velenje ostaja glavna proizvodna lokacija

Lokacija v Velenju, kjer je tudi sedež Gorenja, bo ostala po Bobinčevih besedah še vedno glavna lokacija. Računajo, da bo v letu 2020 proizvodnja še vedno več kot v 50 odstotkih potekala v Velenju (kljub 35-odstotni rasti). Bodo pa tukaj razvijali predvsem izdelke z več dodane vrednosti (več vgradnih aparatov in premijskih blagovnih znamk).