V Pesju ljudi motijo prah, hrup in smrad

Nekaj članov Civilne iniciative Špeglova se je zbralo z namenom, da na MOV oddajo popis škode, ki je nastala in še nastaja zaradi razkladanja uvoženega premoga za potrebe električne energije države. Njihove stanovanjske hiše so od točke prekladanja oddaljene cca 50 metrov.

Iz tega razloga člani Civilne iniciative Špeglova in prebivalci Pesja, predvsem pa Špeglove ulice, izpostavljajo kot prvo prioriteto zdravje na ožjem in širšem območju, ker je v Pesju čutiti močno prisotnost škodljivih emisij. Očitne in zelo moteče emisije so prah, hrup in smrad. Povsem razumno je, da gre za časovno omejeno dejavnost pretovora, a se bojijo, da bo ta čas prinesel trajno škodo njihovemu zdravju.

Člani CI se zavzemajo za takojšno prestavitev razkladalne rampe in prekladanje premoga na ustreznejšo lokacijo. 25. januarja 2023 je bil že četrti zbor krajanov, na katerem so podali različna vprašanja in zahtevali odgovore.