V občinah Šaleške doline dobra skrb za invalide

Medobčinsko društvo invalidov Šaleške doline Velenje (MDIŠD) je ob mednarodnem dnevu invalidov, 3. decembru, v svoje prostore na Kersnikovi ulici povabilo župane vseh treh občin, da jim predstavijo svoje delo in se zahvalijo za njihovo skrb za šibkejše člane družbe.
MDIŠD šteje več kot 1600 rednih in podpornih članov in pokriva vse tri občine – Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki, ustanovljeno pa je bilo leta 1969. V sestavi društva so Mestni odbor invalidov MO Velenje, Odbora invalidov Občin Šoštanj in Šmartno ob Paki ter Aktiv invalidov Skupine Premogovnik Velenje. Slednji je eden največjih še delujočih aktivov delovnih invalidov v Sloveniji. Vsi pa delujejo v okviru Zveze delovnih invalidov Slovenije, ki jo sestavlja 69 društev.
V MO Velenje so zadeve na področju skrbi za invalide dobro urejene, nenazadnje je občina tudi prejemnica listine občina po meri invalidov. Z njenim podpisom se je zavezala, da bo skrbela za ustrezen položaj invalidov, odpravljala arhitektonske ovire, pomagala invalidom na različnih področjih in na različne načine k sprejetosti v družbi.
Na invalide je dveletno koronsko obdobje z vsemi ukrepi in prepovedmi vplivalo še slabše kot na zdrave člane družbe. Okrnjeno je bilo izvajanje programov društva, saj bi z osebnimi stiki lahko ogrozili zdravje najranljivejših članov. Od marca letos program znova normalno teče. Predsednik MDIŠD Drago Kolar je poudaril, da je na splošno položaj invalidov urejen, seveda pa se posamezniki ubadajo s svojimi težavami. Skupno težavo pa zaznavajo pri starejših in invalidih, ki živijo v večstanovanjskih stavbah, kjer ni dvigal. Na to je na srečanju posebej opozoril župane.
December je tudi za MDIŠD mesec, ko se svojim članom posebej posvetijo. »Težje invalide, bolne, teh je v vseh treh občinah 160, bomo obiskali in prinesli darilni paket. Seveda pa jim bomo zaželeli predvsem zdravja in dobrega počutja.«
Mednarodni dan invalidov je s konvencijo razglasila OZN; ocenjujejo, da je danes na svetu več kot milijardo 200 milijonov delovnih invalidov.