V novem šolskem letu 1396 učencev

V Zgornji Savinjski dolini deluje šest matičnih osnovnih šol in štiri podružnične. V novem šolskem letu je v klopi učilnic sedlo 1396 učencev ali za 10 več kot v lanskem. Med njimi je 154 novincev, kar je 7 več kot v predhodnem šolskem letu. Največja osnovna šola ostaja mozirska, kjer je 385 učencev, najmanj učencev pa je na osnovni šoli v Lučah, ki ima skupaj s podružnico v Solčavi 198 učencev.