V Mozirju na Podrožniku končno nova stanovanja.

Prvi od treh predvidenih blokov naj bi bil zgrajen do konca prihodnjega leta, v njem pa od 25 do 30 stanovanj.

Mozirski župan Ivan Suhoveršnik je pojasnil, da je družba Graditelj iz Kamnika začela graditi prvega od treh predvidenih blokov nad trgovino Tuš. Že konec prihodnjega leta naj bi bilo v njem na voljo od 25 do 30 stanovanj za trg. Od tega, kako bo stekla njihova prodaja, bo odvisno, kdaj bo Graditelj pristopil k izgradnji drugega in tretjega bloka. Suhoveršnik je še povedal, da so zemljišče, na katerem poteka izgradnja in za katero je bilo že pred leti pridobljeno gradbeno dovoljenje, najprej prodali investitorju iz Slovenskih Konjic. To pa ga je zaradi finančnih težav prodal sedanjemu lastniku. Na zahodnem delu Podrožnika, kjer je predvidena izgradnja še štirih blokov, pa aktivnosti še vedno stojijo. Zemljišče je v lasti PV Investa iz Velenja. Po informacijah se tudi ta družba pogovarja o prodaji zemljišč Graditelju iz Kamnika.