V MO Velenje trenutno prostih 63 stanovanj

Velenje – Mestna občina Velenje trenutno razpolaga s 63 praznimi stanovanji, od tega jih ima ali pa ima nad njimi razpolagalno pravico, 46 v Poslovno stanovanjski soseski na Gorici, 11 starejših stanovanj ima v različnih drugih delih mesta, šest pa so jih najemniki izpraznili letos. Ta stanovanja bodo dodelili prosilcem s prednostne liste, ki naj bi bila oblikovana do konca marca.