V Mislinji načrtujejo dom starejših

Mislinja – V Mislinji si že dlje časa prizadevajo za izgradnjo doma za starejše in kot kaže, bi ga lahko dobili do konca leta 2022. Avstrijsko podjetje SeneCura, ki v Sloveniji že ima in gradi še več domov za starejše, je pridobilo koncesijo tudi za dom v Mislinji s 150 posteljami. Občina trenutno za to naložbo ureja prostorske pogoje za zemljišče, ki se razprostira nad Osnovno šolo Mislinja in tamkajšnjo telovadnico. V bližini je občina kupila tudi zemljišče za novi vrtec, tako da na območju načrtuje večgeneracijski prostor.

Na Koroškem so trenutno domovi za starejše v Radljah, Črnečah, Slovenj Gradcu, na Prevaljah in v Šentjanžu pri Dravogradu.