V mesecu marcu poteka vpis v Vrtec Velenje

Vsako leto v mesecu marcu poteka redni vpis za otroke, ki bodo obiskovali Vrtec Velenje v prihodnjem šolskem letu. Vpis poteka od 6. do 17. marca med 7. in 16. uro v enoti Vrtiljak na Cesti talcev 20.

Dokumentacija ostaja enaka kot lansko leto. Starši jo najdejo na spletni strani vrtca, pod zavihkom vpis. Priložiti morajo potrdilo o stalnem prebivališču, potrdilo delodajalca o zaposlitvi, potrdilo o opravljanju dejavnosti. Enostarševske družine morajo priložiti kopijo potrdila o preživnini, prejemanju pokojnine, ali dokazila o vložitvi zahtevka o dodelitvi otroka in določitvi višine preživnine, ter kopijo rojstnega lista za vse otroke in člane družine. Tukaj velja še ena izjema, če želijo imeti starši otroka vpisanega v izmenski program, morajo prinesti potrdilo delodajalca, da je delo starša izmensko, kar velja za oba starša.

Običajno vsako leto na novo vpišejo okrog 300 otrok.