V marsičem odvisni od drugih

Šoštanj – V občini Šoštanj že delajo načrte za prihodnje leto, pri tem so marsikje odvisni od države, ministrstev, Premogovnika, Termoelektrarne, Holdinga Slovenske elektrarne in drugih gospodarskih družb na njihovem območju. Med drugim pri rušenju hladilnika bloka 4, ureditvi prezračevalnega jaška, pri delih ob Družmirskem jezeru, pri čiščenje Pake in potokov in obnovi državne ceste v Zavodnje.