V Ljubnem za vlaganja blizu milijon evrov

Ljubno –  V občini Ljubno so v zadnjem letu namenili pozornost predvsme posdobaljanju lokalnih cest, ureditvi protipoplavne zaščite naselja Okonina ter ureditiv smučarsko skakalnega centra Savina. Za vlaganja so namenili blizu milijon evrov, od tega največ – 600 tisoč evrov- za skakalni center. Zanj so najeli dolgoročni kredit v višini 500 tisoč evrov. Za zdaj center še ne omogča treningpov in tekem v smučarskih skokih tudi v poletnem času. 150 tisoč ervov, ki jih je lokalni skupnosti za ta namen namenila Fundacija za šport, je za potrebna dela precej premalo, zato iščejo nove vire financiranja pri podjetjih.