V Knjižnici Staroslovanski jedačni dogodek

V četrtek smo v Knjižnici Velenje doživeli Staroslovanski jedačni dogodek. Predstavitev Lončarskega časopisa, sodobnega interaktivnega medija, se je pretočila v predstavitev staroslovanskega posodja, jedi in pijač, ki so jih poznali v 6. stoletju, ko so se v naše kraje začeli naseljevati Stari Slovani. To obdobje bi si zaradi njegove preprostosti lahko predstavljali za današnje oči skoraj kot romantično. Kuhali so na odprtih ognjiščih v različnih keramičnih posodah, pekli pod peko in uživali sveže nabrano in sušeno sadje.

Dogodek je bil prvi v nizu srečanj, ki temeljijo na kulturni dediščini Slovencev. Bilo je doživetje minulega časa, zavedanje korenin in pomena lokalne in sezonske prehrane, kot ga v sodobni kulinariki in zdravem načinu življenja vse bolj poudarjamo.