V jeseni javna obravnava glede telovadnice

Luče – V občini Luče so med razvojnimi projekti predvideli tudi izgradnjo nove telovadnice. Ko so o tem spregovorili na predzadnji seji občinskega sveta, so se nekateri svetniki zavzeti za dograditev obstoječe telovadnice pri tamkajšnji osnovni šoli. Na nedavni zadnji seji občinskega sveta pred poletnimi počitnicami je nato eden od svetnikov predlagal pripravo poslovno ekonomskega programa projekta in pridobitev širšega konsenza za naložbo.S tem je soglašal tudi tamkajšnji župan Ciril Rosc in predlagal javno obravnavo projekta letošnjo jesen.