V Hrastovcu gradijo nov pločnik

Velenje – Včeraj so začeli z gradnjo pločnika ob lokalni cesti Hrastovec–Cirkovce od Živica in Kajzerja do Pocajta. Zgradili ga bodo v dolžini 400 metrov, zanj pa bo občina odštela dobrih 21 tisoč evrov. Pločnik gradi podjetje PUP Velenje. Sočasno z izgradnjo pločnika bo Komunalno podjetje Velenjeizvedlo še obnovo vodovoda na tem območju ter zamenjalo poškodovane kanalizacijske jaške, svoje vode pa bo posodobil tudi Telemach. Ko bodo dela končana, kar bo predvidoma do konca julija, bodo na tem odseku preplastili še cesto.