V Gornjem Gradu tudi verski turizem

Gornji Grad – Občina Gornji Grad je eden od sedmih partnerjev, ki so na razpis Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Interreg Slovenija – Avstrija prijavili projekt Romarsko stičišče jugovzhodnih Alp. Vrednost projekta so ocenili na blizu milijon evrov, od tega naj bi za spodbujanje verskega turizma pridobili 60 odstotkov evropskega denarja, ostalo bodo morali primakniti partnerji sami. Občina Gornji Grad je zanj v proračunu predvidela dobrih 26 tisoč evrov, sicer pa znaša  njen delež v projektu blizu 90 tisoč evrov. Na območju lokalne skupnosti so največja katedrala v Sloveniji, ostanki več kot osem stoletij starega edinega benediktinskega samostana v Sloveniji ter romarsko središče Nova Štifta.