V Gorenju odpovedali kolektivno pogodbo

V Gorenju sta uprava in sindikat začela s celovito prenovo podjetniške kolektivne pogodbe, saj je uprava sedanjo pogodbo odpovedala.

Na temo odpovedi podjetniške kolektivne pogodbe v Gorenju sta danes Žan Zeba, predsednik konference SKEI Gorenje in Vinko Jeličić, predsednik sindikalne podružnice SKEI Gorenje Gospodinjski aparati sklicala novinarsko konferenco, na kateri bosta sodelovala tudi predsednica SKEI Slovenije Lidija Jerkič in sekretar ReO SKEI Velenje Aleš Vodovnik.

Kot pojasnjuje uprava Gorenja, si bodo v prihodnjem letu in pol prizadevali celovito prenoviti podjetniško kolektivno pogodbo, saj sedanja pogodba, ki nespremenjena velja že od leta 1991, ne ustreza več aktualnim razmeram. Skozi socialni dialog si bosta uprava in sindikat zato prizadevala, da jo ustrezno posodobita tako z vidika zakonodaje in socialne varnosti zaposlenih, kot tudi gospodarskih razmer, standardov poslovanja in dolgoročnega razvoja in konkurenčnosti podjetja.«

Kolektivna pogodba iz leta 1991 je bila za takratne slovenske razmere resnično sodoben in napreden dogovor, kakršnega v državi še ni bilo. Vendar pa je po 27 letih nujno potrebna prenove, pojasnjuje uprava Gorenja. Namesto poskusov prenove posameznih delov si bomo skozi proces socialnega dialoga med sindikatom in upravo Gorenja zato prizadevali pospešiti postopek prenove celotne stare podjetniške kolektivne pogodbe tako, da bo nova ustrezala zakonodaji, aktualnim gospodarskim razmeram in standardom poslovanja ter podpirala dolgoročni razvoj podjetja ter njegovo konkurenčnost in omogočala socialno varnost zaposlenim.

Obstoječa podjetniška kolektivna pogodba Gorenja bo prenehala veljati 1. avgusta 2018. Tudi po tem datumu zaposleni in delodajalec ohranjajo do sprejetja nove kolektivne pogodbe oz. največ leto dni (torej do avgusta 2019) vse pravice in obveznosti, ki so veljale po dosedanji podjetniški kolektivni pogodbi.