V Bruselj po odgovore glede prestrukturiranja

Minuli teden so predstavniki Mestne občine Velenje obiskali Bruselj, kjer so se srečali s predstavniki evropskih institucij z namenom, da bi pridobili več informacij glede oblikovanja in priprave novega mehanizma Sklada za pravičen prehod (SPP).

Predstavnikom generalnega direktorata za regionalno in mestno politiko (DG REGIO) so predstavili strateške projekte, med katerimi so kot prioritetni projekt za direktno financiranje izpostavili projekt Preobrazba daljinskega ogrevanja Šaleške doline. Vzpostavili so tudi dialog s pristojnimi na generalnem direktoratu za energijo (DG ENER) pri Evropski komisiji, kjer potrjujejo programske dokumente. Mestno občino Velenje so povabili k aktivni participaciji v platformi SPP ter k sodelovanju na mednarodni konferenci glede prestrukturiranja premogovnih regij, ki bo v Bruslju potekala od 10. do 12. maja.

Na DG REGIO se zavedajo zahtevnosti prehoda iz premoga v brezogljično družbo, čemur se je zavezala Evropa. Seznanili so jih, da še nobena država ni pričela s črpanjem sredstev iz mehanizma SPP, ki bo del programa nove finančne perspektive in bo sestavljen iz več stebrov. Prioritetno bodo sredstva namenjena reševanju socialno-gospodarskih vprašanj in profitnim projektom gospodarstva. V Sloveniji bodo sredstva iz sklada namenjena za dve premogovni regiji, Zasavje in SAŠA regijo. Trenutno so v pripravi  teritorialni načrti, ki morajo biti s strani Evropske komisije potrjeni do konca tega leta. Projekt Preobrazba daljinskega ogrevanja Šaleške doline je prioritetnega in strateškega pomena, zato predlagajo, da bi se financiranje zanj potrdilo direktno iz EU sredstev kot del teritorialnega načrta. Na DG ENER so naši občini pripravljeni pomagati pri izvedbi prijave in podpore glede financiranja projekta.

Mestno občino Velenje so v Bruslju predstavljali direktor občinske uprave mag. Iztok Mori, vodja Urada za prestrukturiranje in gospodarski razvoj Karla Sitar, direktor Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroška Boštjan Krajnc in vodja projektov iz KSSENE Niko Natek.