V bolnici Celje 16 bolnikov s Covid19

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje so na območju Zahodne Štajerske (ZŠ) regije potrjene okužbe v 19 občinah, število okuženih se je v zadnjih 24 urah povečalo za 18 oseb in jih je na območju ZŠ regije skupno 208. Največ okuženih je na območju občine Šmarje pri Jelšah, skupaj 124.

Vseh 33 občinah ZŠR se izvaja dežurstvo oz. delovanje občinskih štabov CZ v dnevnem času in izvajajo se vsi potrebni ukrepi in naloge.

Danes je bilo skupaj angažiranih 335 pripadnikov sil Zaščite, reševanja in pomoči (ZRP) na območju Zahodne Štajerske.

V hotelu Paka v Velenje v karanteni ostaja sedem oseb. 2 osebi s COVID-19 bosta tam ostali do konca karantene, preostalih 5 bo predvidoma hotel zapustilo v ponedeljek. Včeraj je domov odšlo 17 oseb, danes preostanek. Civilna zaščita je prevoz orgranizirala za dve osebi.

V Splošni bolnišnici Celje je 16 bolnikov, od tega je na oddelku COVID hospitaliziranih 11 oseb, pet oseb je na intenzivni negi, dve  osebi sta izpuščeni v domačo nego.

V domu starejših v Šmarju pri Jelšah imajo novo obolele, dve osebi sta umrli. ZD Šmarje obratuje normalno, samo za urgentne primere. Še vedno poteka pomoč v DSO iz drugih ZD, centrov oz. domov, danes skupaj 14 zdravstvenih delavcev. Dodatno se trudijo prek donacij zagotoviti čim več zaščitne opreme za DSO Šmarje pri Jelšah in vse ostale, ki so vključeni v izvajanje pomoči občanom.

Regijski štab je danes zaključil z razdelitvijo zaščitne opreme občinskim štabom CZ.