Uvožen premog le dodatek velenjskemu

Predstavniki HSE, PV in TEŠ so se v ponedeljek, 16. januarja, sestali s predstavniki lokalne iniciative, v torek, 17. januarja, pa so se udeležili tudi seje Sveta Mestne občine Velenje, na kateri so članice in člani sveta seznanili s postopki in z aktualnim stanjem glede uvoza tujega premoga v Šaleško dolino.

»Premogovnik Velenje je skupaj s TEŠ in HSE do zdaj opravil kar nekaj sestankov tako z lokalno skupnostjo in odborom za civilni nadzor sosežiga tujih premogov v TEŠ kot tudi s predstavniki KS Pesje, na katere tudi najbolj vpliva trenutna razkladalna postaja za pretovarjanje premoga,« je povedal generalni direktor mag. Marko Mavec in dodal, da preverjajo in usklajujejo možnost prestavila celotne razkladalne postaje z zdajšnje lokacije v Pesju na industrijsko območje Premogovnika Velenje. O tej nameri so obvestili tudi lokalno skupnost. »Naša prioriteta je čimprejšnja prestavitev razkladalne postaje. Premogovnik Velenje je vedno bil odgovoren člen v Šaleški dolini in tako bo tudi v prihodnje. Zavedamo se, da je rudarjenje zahtevna panoga, prav tako pa se zavedamo, kaj z njim povzročamo prebivalcem.«

Mag. Mavec je povedal še, da so v Premogovniku Velenje lani zaradi težav pri odkopu premoga in pomanjkanja podzemnih prostorov odkopali 2,36 milijona ton premoga, kar je bilo premalo za potrebe Termoelektrarne Šoštanj. »Zaradi tega smo si za letos in prihodnje leto zadali cilj dvig proizvodnje premoga.«

Direktor Premogovnika Velenje dr. Janez Rošer je predstavil aktivnosti projekta prestavila obstoječe razkladalne postaje na novo lokacijo in povedal, da postopki za prestavilo že tečejo. Nova lokacija je predvidena na industrijskem območju Premogovnika Velenje, na območju med deponijo premoga in njegovo hčerinsko družbo PLP.

Do danes je bilo pripeljano skupaj 60.000 ton premoga,« je še dodal dr. Rošer.

Uvoženi premog zahteva veliko usklajevanj tudi na področju logistike. Indonezijskega dobavitelj dobavi z ladjami v Luko Koper, od koder ga preko Slovenskih železnic dostavijo na lokacijo v Pesju.

Pri celotnem postopku uvoza premoga v Premogovniku Velenje poudarjajo še to, da je Termoelektrarna Šoštanj prilagojena kurjenju velenjskega lignita, zato je z uvozom nemogoče v celoti nadomestiti premog iz Premogovnika Velenje. Uvoženi premog se lahko v določnem razmerju zgolj dodaja velenjskemu lignitu.