Ustvarjajo pogoje za kakovostna delovna mesta in spodbudno okolje za investitorje

Na tretji mednarodni razvojni konferenci Pozdravljena, prihodnost so številni deležniki (predstavniki države, evropskih mest, gospodarskih družb) predstavljali različne primere prestrukturiranja in razvoja premogovnih regij v Evropi. Cilj konference je bil, da skozi primere tujih praks izoblikujemo izhodišča za zakon o prestrukturiranju, saj želimo z zakonom oblikovati dobre temelje za razvoj SAŠA premogovne regije. Pred nami so večmilijonske investicije v preobrazbo mesta, s katerimi bomo ustvarili priložnosti in pogoje za nova, kvalitetna delovna mesta z dodano vrednostjo in spodbudno, prijazno okolje za investitorje. Za gradnjo novega Velenja. Župan Peter Dermol je poudaril, da je v Velenju gospodarstvo, ki je temelj razvoja tudi ostalih dejavnosti, pred posebnim izzivom in naš cilj je, da nadaljujemo v smeri diverzifikacije delovnih mest.

Vlada načrtuje spodbujanje investicij v regiji tudi na degradiranih območjih – ne le z javnimi sredstvi, ampak tudi s privabljanjem zasebnega kapitala, je povedal minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han. Dodal je, da bo država podpirala sektorsko raznolikost v regiji, predvsem pa bodo podpore deležne naložbe, ki se bodo izkazale za ključne v procesu pravičnega prehoda in za ustvarjanje novih delovnih mest. V sklopu okrogle mize je državna sekretarka Andreja Katič napovedala, da bosta zakona o prestrukturiranju SAŠA regije in o postopnem zapiranju Premogovnika Velenje, ki sta nujna za uspešno prestrukturiranje regije, sprejeta prihodnje leto.

Konferenco so zaključili z okroglo mizo, na kateri so o vsebini zakona o prestrukturiranju SAŠA regije razpravljali župan Mestne občine Velenje Peter Dermol, državna sekretarka na Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj Andreja Katič, generalna direktorica Direktorata za razvojna sredstva na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport Sibil Klančar in direktor Šolskega centra Velenje Janko Pogorelčnik.