Ustavno sodišče zavrglo pobudo občana

Šmartno ob Paki – Ustavno sodišče je lani odločilo, da uredba o državnem prostorskem načrtu za odsek tretje razvojne osi Šentrupert-Velenje ni v neskladju z ustavo in je kasneje zavrglo pobudo za presojo ustavnosti iste uredbe, ki jo je vložila skupina občanov Šmartnega ob Paki. Zdaj pa je zavrglo tudi pobudo Martina Likeba, občana Šmartnega ob Paki.