Ustanovljen Svet županov premogovnih regij SAŠA in Zasavje

Velenje – Župani premogovnih regij SAŠA in Zasavje so podpisali sporazum o ustanovitvi Sveta županov premogovnih regij SAŠA in Zasavje, ki si bo prizadeval za čimprejšnje sprejetje območnih načrtov za pravičen prehod obeh regij, za vzpostavitev sistema upravljanja pravičnega prehoda, zagotovitev finančnih virov in sprejetje zakonodaje za pravični prehod regij, gradnjo primerne infrastrukture ter skupno vizijo za obe regiji, kot jo opredeljuje strategija, to je podpora razvoju energetike, gospodarstva, človeških virov, socialne infrastrukture in tudi sanacije degradiranih površin.

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol je v imenu občin Savinjsko-šaleške regije poudaril, da so izzivi na področju energetike izjemno veliki in da so pri prestrukturiranju pomembni tvorno povezovanje, iskanje sinergij in skupni interesi.

»Ključni pomen sporazuma je, da pokažemo državi, da smo premogovne regije med seboj usklajene in da bomo enotno zastopale svoje interese, ne glede na to, kdo bo sogovornik na drugi strani. S tem smo tudi pokazali javnosti, da nam je mar, kaj se bo z obema regijama dogajalo v času prestrukturiranja. Želimo, da imajo ljudje zaupanje v ta proces,« je poudaril župan.

Župan občine Hrastnik Marko Funkl je v imenu občin Zasavske regije povedal, da gre za izmenjavo bogatih izkušenj regije, ki je šla skozi zapiranje rudnikov in ne prestrukturiranje, z regijo, ki se bo z vsem tem soočila v prihodnjem desetletju. »Pomembno sporočilo je, da bo imela država na drugi strani sogovorca, saj je zapiranje premogovnikov in prestrukturiranje regije v veliki meri odvisno od lokalnih skupnosti. To je bila napaka takratne politike in tega v Šaleški dolini ne želimo ponoviti,« je poudaril Funkl.