Ustanovili so Združenje za sodobne tehnologije Velenje

Živimo v obdobju prelomnih tehnoloških sprememb. Smo na pragu nove dobe, ki bo bistveno spremenila naš način življenja in medsebojne odnose. Označuje jo povezovanje digitalnih tehnologij s fizičnimi sistemi in biološkim svetom ter konvergenca različnih tehničnih disciplin, kot so umetna inteligenca, robotika, internet, nano tehnologije, biotehnologije, zelena energija … Pri tem ne gre samo za posamezne nove tehnologije, ampak za interakcije in sinergije med njimi. Gre za tektonske spremembe, ki se jih moramo zavedati in jih s pridom uporabiti. V ozadju teh dogajanj pa je tudi zelen prehod, ki bo zahteval upoštevanje okolijskih pravil, postavil vrsto omejitev in ustvaril številne priložnosti. Pojav številnih radikalnih inovacij, ki smo mu priča, bo imel velik vpliv na družbo in gospodarski razvoj v lokalnem in širšem okolju. Člani združenja se tega zavedamo.

Po svojih močeh in izkušnjah bomo ozaveščali javnost o vplivih novih tehnologij na gospodarstvo in družbo. Kot neprofitno združenje ne razpolagamo z večjimi materialnimi viri. V prizadevanju, da dosežemo zastavljene cilje združenja, bomo iskali soglasje in potrebne vire v svojem okolju.
Združenje bo odprto za sodelovanje s posamezniki in vsemi organizacijami, ki lahko pripomorejo k doseganju teh ciljev. Pritegnili bomo priznane eksperte in ustvarjalce, ki trenutno sodelujejo pri razvoju sodobnih tehnologij, da bodo delili svoje izkušnje z nami. Načrtujemo izvajanje okroglih miz, debatnih srečanj, seminarjev, kreativnih delavnic ter izdajanje publikacij in brošur, ki se bodo osredotočale na teme, povezane z osnovno dejavnostjo našega združenja, in tudi druge zanimive vsebine. Prizadevali si bomo ohranjati tehnološko dediščino Šaleške doline.

Združenje je odprto za vse, ki so pripravljeni sprejeti cilje združenja in podpreti ali sodelovati pri njegovi dejavnosti.