Ustanovili skupno občinsko upravo Saša regije

Velenje – Svetniki Mestne občine Velenje so na svoji tretji dopisni seji dopolnili občinsko volilno komisijo, potrdili sklep o spremembah in uvedbi linij posebnega linijskega prevoza učencev na območju Mestne občine Velenje; potrdili pa so tudi predlog Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave Saša regije. Glasovanje so v skladu s poslovnikom izvedi z osebnim telefonskim glasovanjem ali po elektronski pošti.