Ustanovili klub podjetnikov

Velenje, 14. februarja – Na pobudo župana Mestne občine Velenje Bojana Kontiča in predsednika uprave Gorenja Franja Bobinca ter še dvajsetih tukajšnjih managerjev so v Velenju ustanovili Klub podjetnikov Savinjsko-šaleške regije (SAŠA). Kmalu bodo k sodelovanju povabili tudi druge podjetnike in mlade  perspektivne strokovnjake.

Franjo Bobinac je na ustanovni seji Upravnega odbora postal tudi prvi predsednik kluba.