Ustanavljajo klub podjetnikov

Businessman Touching a Graph Indicating Growth

Velenje, 11. februarja – V Velenju ustanavljajo Klub podjetnikov Savinjsko-šaleške regije. Na pobudo župana Mestne občine Velenje Bojana Kontiča in predsednika uprave Gorenja Franja Bobinca so stekli postopki za ustanovitev Kluba podjetnikov Savinjsko-šaleške regije (SAŠA). Ustanovni zbor kluba bo v torek v prostorih Podjetniškega centra Standard.

Za prvo mandatno obdobje je za predsednika kluba predlagan Bobinac.

V velenjski občini se zavedajo, da je gospodarstvo gonilna sila razvoja tako lokalne skupnosti kot tudi regije in države. Zato je namen omenjenega kluba krepitev podjetniškega duha v lokalnem okolju in spodbujanje medsebojne izmenjave znanj in izkušenj zaradi doseganja vidnejših in uspešnejših poslovnih rezultatov.