Uspehe študentov bo lažje ovrednotiti

Šoštanj – V Šoštanju so dopolnili Pravilnik o nagradah za izjemne dosežke in uspehe študentov. Sprejeli so ga leta 2015, do sedaj pa je to že njegova četrta sprememba. Ta se nanaša na merila za vrednotenje dosežkov in uspehov tako, da jih bo lažje ovrednotiti. Tudi v prihodnje pa bodo podelili največ šest nagrad študentom, od tega štirim študentom višjih letnikov in dve nagradi študentom 1. letnika. Slednjim za nagrado pripada 100 odstotkov minimalne plače, študentom višjih letnikov pa 110 odstotkov minimalne plače.