Uredite podatke o nepremičninah

Urejeni, pravilni in v zemljiškem katastru, katastru stavb in zemljiški knjigi vpisani podatki o nepremičnini, zagotavljajo pravno varnost, opozarja geodetska uprava. Lastnike poziva, da si jih, v kolikor si jih še niso, uredijo. Rok, do katerega jih je treba urediti, se izteče 22. novembra.