Uredili bodo pločnik in kolesarsko stezo

Mestna občina Velenje pričenja z ureditvijo pločnika in kolesarske steze na Kardeljevem trgu, da bi najbolj ranljivim skupinam v prometu, pešcem in kolesarjem, omogočili dodatno varnost. Hkrati bodo v skupni dolžini 160 metrov uredili odvodnjavanje, javno razsvetljavo ter opremili cestišče s horizontalno in vertikalno signalizacijo.

Zaradi del bo od četrtka, 31. avgusta, do predvidoma 15. septembra prihajalo do delnih zapor na Kardeljevem trgu, in sicer na javni poti, ki vodi mimo stanovanjskega bloka Kardeljev trg 11. Zaradi del je zaprt tudi del parkirišča, kjer bodo potekala dela. Vse stanovalce in obiskovalce Kardeljevega trga pozivajo, da na označenem delu parkirišč ne parkirajo. Z investicijo bodo predvidoma zaključili v septembru.