Upravno sodišče zavrglo tožbo združenja Rovo

Upravno sodišče je zavrglo tožbo, s kateri je okoljevarstveno združenje Rovo izpodbijalo odločbo o izdaji gradbenega dovoljenja za prva dela na odseku načrtovane hitre ceste Velenje-Slovenj Gradec pri Gaberkah. Združenje Rovo se je na to odločitev sodišča že pritožilo.