Uporabno dovoljenje za Zaltoličje

Družba Dravske elektrarne Maribor (Dem) je konec julija pridobila uporabno dovoljenje za peti segment sončne elektrarne Zlatoličje. Po opravljenem tehničnem pregledu in pridobljenem uporabnem dovoljenju tako sončna elektrarna prehaja v redno obratovanje, so sporočili.

Glede na nagib terena je gradnja za izvajalca, invalidsko podjetje HTZ Velenje, ki je tudi del skupine HSE, predstavljala precejšen izziv. Posebnost elektrarne je kontejnerska izvedba centralnega razsmernika s transformatorsko postajo in srednje napetostnim stikališčem.
Peti segment sončne elektrarne Zlatoličje je oz. bo del večje sončne elektrarne skupne projektirane nazivne moči 30 MWp in predvidene letne proizvodnje 37.000 megavatnih ur električne energije, ki bo zgrajena na dovodnih in odvodnih kanalih hidroelektrarn Zlatoličje in Formin. Zanjo že poteka postopek državnega prostorskega načrtovanja in umeščanja v prostor.
Ob tem pa družba samostojno, v okviru skupine HSE in z zunanjimi partnerji, raziskuje tudi druge primerne lokacije za postavitve sončnih elektrarn.
Pri projektu vetrne elektrarne Ojstrica se tako dopolnjuje okoljsko poročilo, ki mu bo sledila javna razgrnitev. Pri vetrnih elektrarnah Rogatec in Paški Kozjak pa so v izdelavi strokovne podlage, potrebne za pripravi okoljskih poročil, katerih zaključka sta, skupaj s študijama variant in idejnimi zasnovami, predvidena naslednje leto.