Uporabniki lahko spet dostopate do knjig

Velenje, Šoštanj, Šmartno ob Paki – Odločitev, ki je povzročila precej zmede, je sedaj odpravljena. Člani in drugi uporabniki lahko zdaj v Knjižnici Velenje in njenih enotah (podobno pa je verjetno tudi v drugih knjižnicah) spet sami dostopate do gradiva, skratka, greste lahko med police in si poiščete knjigo, ki jo želite. Pri tem je sicer potrebno upoštevati varnostna priporočila, ki jih zahteva posamezna knjižnica.

Knjižnica Velenje in njene enote delujejo po ustaljenem delovnem času: velenjska enota od ponedeljka do petka med 8. in 19. uro ter ob sobotah med 8. in 12. uro, šoštanjska ob ponedeljkih, torkih, sredah in petkih med 10. in 18. uro ter ob četrtkih med 12. in 16. uro. šmarška pa ob ponedeljkih med 14. in 18. uro, ob torkih med 12. in 18. uro ter ob četrtkih med 10. in 16. uro.