Uporaba pametnih telefonov

Gornja Savinjska dolina – Ljudska unvierza Velenje pripravlja po različnih krajih Zgornje savinjske doline v sodeovanu z društvi upokojencev, delavnice o upoabi pametnih telefonov. Odziv je dober, uporabniki pa zelo zadovoljni.