Upokojenci množično na srečanju

Velenje, 11. julija – Šaleška pokrajinska zveza društev upokojencev Velenje, ki združuje 10 društev in klub upokojencev, je v restavraciji Pod Jakcem v Velenju pripravila 34. srečanje upokojencev Šaleške doline. Z njim je sklenila načrtovane aktivnosti za prvo polovico leta.

Predsednik zveze Konrad Steblovnik je na osrednjem delu srečanja povedal, da so letos uspešno organizirali osem športnih tekmovanj, zmagovalci sedmih bodo nastopili še na državnem prvenstvu Zveze društev upokojencev Slovenije. Na reviji pevskih zborov sta se na Festival tretjega življenjskega obdobja v Ljubljani uvrstila dva. Izrazil je zadovoljstvo ob dobrem delu komisij (za šport, kulturo, stanovanjska vprašanja, izletništvo, tehnično kulturo), v koordinacijskem projektu Starejši za starejše deluje 350 zavzetih prostovoljcev, zavzeto delajo tudi po društvih in v klubu upokojencev v občinah Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki. Pozval je vse, da se pridružijo aktivnostim in druženjem v čim večjem številu tudi v prihodnje. »Po prvih treh mesecih in pol, od kar vodim zvezo, sem dodobra spoznal njeno delovanje, zato se bomo lahko v nadaljevanju posvetili dolgoročnim usmeritvam, usklajenim z vodstvom krovne organizacije. Izzivov nam ne manjka.«

Zbrane so nagovorili ministrica za obrambo Andreja Katič, poslanca v državnem zboru Jan Škoberne in Marija Kovačič ter jim za zagotovili, da se bodo na najvišji ravni v državi zavzemali za uresničitev prizadevanj tukajšnjega okolja po zagotavljanju življenja in dela, ki si ga občani zaslužijo. Udeleženci srečanja so si večkrat ogreli dlani pri nagovoru župana Mestne občine Velenje Bojana Kontiča. Ta je izpostavil nekatere najbolj pereče težave Šaleške doline in bil pri tem kritičen do države. »Nihče nam ni ničesar podaril. Nič ni samoumevnega, zato sporočamo: Šaleška dolina se ni dala in se nikoli ne bo!« Podžupan občine Šmartno ob Paki Janko Avberšek je med drugim naglasil potrebo po tvornem sodelovanju občin v dolini v skupnih prizadevanjih, predstavnik občine Šoštanj Janko Zelcer pa izpostavil skrb za lepše čase upokojencev.

Da se pokojnine morajo premakniti naprej, je menil novi predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije Anton Donko. Po njegovih besedah bo zveza v prihodnje zasledovala tri prednostne cilje, in sicer pravice starejših, aktivno in zdravo staranje ter medsebojna pomoč starejših za starejše. »V Šaleški dolini imate pri vseh vrsto primerov dobre prakse.« Izkoristil je prisotnost poslancev in ministrice ter jih prosil za pomoč pri čim prejšnjem sprejemu zakona o dolgotrajnejši oskrbi.

Srečanja se je udeležilo 500 upokojencev iz Šaleške doline, toliko, kolikor znašajo zmogljivosti restavracije. Med njimi so bili deležni posebne pozornosti pari, ki letos praznujejo 50 in 60 let skupnega življenja. 58 (od 69) je slišalo veliko čestitk in lepih želja pri nadaljnjem vztrajanju na skupni življenjski poti.