Umrl je mag. Ivan Marin

Odšel je mag. Ivan Marin, ena od najvidnejših osebnosti glasbenega ustvarjanja v Sloveniji, častni občan Mestne občine Velenje (2002) in dolgoletni direktor Glasbene šole Velenje. S svojim delovanjem je tlakoval pot in uspehe sedanji Glasbeni šoli Frana Koruna Koželjskega, izjemno uspešno je vodil Rudarsko godbo, ki si je pridobila mednarodni sloves, zelo uspešno pa med drugim tudi dekliški pevski zbor gimnazije Velenje in gimnazijski pevski zbor.
Bil je predsednik Glasbene mladine Slovenije, član njenega jugoslovanskega predsedstva, predsednik komisije za določanje učnih programov v glasbenih šolah, predsednik Zveze kulturnih organizacij. Upokojil se je leta 2005.

Ivan Marin se je rodil 15. junija leta 1938 v Trbovljah. Leta 1946 so se starši preselili v Šoštanj, saj se je oče Janez, ki je bil tudi priznani glasbenik, zaposlil v Tovarni usnja Šoštanj, kjer je kot že uveljavljen dirigent prevzel godbo Zarja. Ivan je v Šoštanju hodil v osnovno šolo, pa nato v gimnazijo v Celje, vendar je šolanje nadaljeval v Ljubljani na srednji elektrotehniški in srednji glasbeni šoli. Tudi nadaljevati je želel šolanje na obeh fakultetah, a je bilo to vseeno preveč, zato je na koncu prevladala ljubezen do glasbe.

Njegov vzpon je bil hiter. Po končani fakulteti in odsluženju vojaškega roka je leta 1965 postal direktor glasbene šole Velenje. Dobro delo in uspehi glasbenikov so povečevali zanimanje mladih iz šaleške doline za to izobraževanje, zato je ob njegovih velikih prizadevanjih v Velenju leta 1985 zrasla nova glasbena šola, ki je leta 1993 dobila status srednje šole, leta 1997 pa še prizidek.

Ivan Marin je med številnimi drugimi priznanji, plaketami, nagradami, pohvalami, postal tudi častni član slovenskega orgelskega društva in dobil zlato plaketo Republike Slovenije za življenjsko delo v vzgoji in izobraževanju na področju glasbenega šolstva. Ob občinskem prazniku ga je velenjska občina zaradi njegovih zaslug za razvoj glasbe leta 2002 razglasila za svojega častnega občana. V letošnji, že skoraj pomladi, pa je bila žal njegova bogata življenjska pot sklenjena.