Umrl je mag. Franc Avberšek

Velenje – Franc Avberšek se je rodil 3. aprila 1947 v Velenju. Že v zibelko mu je bilo položeno, da bo rudar, poklic pa je spoznaval od svojega očeta rudarja in na počitniški praksi že od osnovne šole naprej. Osnovno šolo je obiskoval v Velenju, gimnazijo je končal v Celju in se 1966 vpisal na Fakulteto za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani, kjer je 1972 diplomiral in 1991 magistriral iz rudarstva. Še pred koncem študija se je zaposlil v velenjskem premogovniku, kjer je opravljal različne dolžnosti, med drugim je 1976 prevzel tehnično vodenje TOZD jama Preloge. 1980–86 je bil glavni inženir razvoja in 1988–92 direktor Rudnika Velenje (1990 preimenovanega v Premogovnik Velenje). Še v socialistični skupščini Republike Slovenije je bil poslanec v Zboru združenega dela, kamor je bil izvoljen tudi na prvih večstrankarskih volitvah leta 1990. Maja 1992 je postal minister za energetiko v prvi vladi Janeza Drnovška, funkcijo je opravljal do konca tega leta. Na volitvah 1992 je bil kot kandidat LDS izvoljen za poslanca državnega zbora. Bil je član različnih komisij in odborov (Komisija za evropske zadeve, Odbor za gospodarstvo, Odbor za infrastrukturo in okolje, Odbor za nadzor proračuna in drugih javnih financ in Odbor za spremljanje uresničevanja Resolucije o izhodiščih zasnove nacionalne varnosti Republike Slovenije). Po izteku mandata se je ukvarjal z ekološkimi vprašanji in v Velenju ustanovil ERICo Velenje, Inštitut za ekološke raziskave, ki ga je tudi vodil. 2004–08 je vodil Rudnik Žirovski Vrh, javno podjetje za zapiranje rudnika urana, nato se je upokojil, vendar je ostal aktiven v lokalni politiki. Sodi med aktivne člane Lovske zveze Slovenije, 1993–97 je bil njen predsednik.

Zaradi nesrečne poškodbe v letu 2015 je njegovo življenje dolgo viselo na nitki, a je po končani rehabilitaciji, kljub izredno visoki poškodbi hrbtenjače, ob pomoči žene in celotne prizadevne družine zaživel življenje umetnika.