Ukrajina: EU mora zaščititi otroke, ki bežijo pred vojno

  • Potrebni so humanitarni koridorji za reševanje otrok in družin v Ukrajini
  • Registracija je ključna za preprečevanje nevarnosti trgovine z ljudmi in nezakonitih posvojitev
  • Na mejah EU bi bilo treba identificirati ranljive otroke in hitro imenovati skrbnike za otroke brez spremstva
  • Begunski otroci morajo imeti enak dostop do izobraževanja in zdravstvenih storitev kot drugi otroci v državah gostiteljicah

Poslanci Evropskega parlamenta pozivajo, naj se otrokom, ki bežijo pred vojno v Ukrajini, omogoči varen prehod in pomaga notranje razseljenim in tistim, ki ne morejo zapustiti obleganih območij.

Evropski parlament je s 509 glasovi za, 3 proti in 49 vzdržanimi glasovi v četrtek sprejel resolucijo, v kateri je opozoril na različne ukrepe, ki so potrebni za zaščito otrok in mladih, ki bežijo pred nasiljem, in za njihovo lažje vključevanje v družbo v državah gostiteljicah.

„Vsak otrok ima pravico do zaščite pred nasiljem, izkoriščanjem in zlorabo“, pravijo poslanke in poslanci, ki pozivajo države EU, naj otroke zaščitijo pred nevarnostjo trgovine z ljudmi, nezakonitimi posvojitvami in drugimi vrstami zlorab.

Priporočajo, da naj bodo na mejah prisotni uradniki za zaščito otrok, da se lahko hitro in natančno identificira ranljive otroke, evidentira njihovo identiteto in državljanstvo ter potrebe. Storitve, kot so psihosocialna podpora, podpora za porodno in obporodno zdravje, zaščita pred nasiljem na podlagi spola, iskanje družine in podpora za združitev družine naj jim bodo na voljo v okviru nacionalnih sistemov za zaščito otrok, skupaj s polnim dostopom do vseh osnovnih storitev in ustreznega varstva.

Za otroke brez spremstva in otroke v institucionalnem varstvu je treba imenovati skrbnike. Službe za zaščito otrok v državi sprejema pa morajo sprejem teh otrok tudi stalno nadzorovati.

Poslanke in poslanci so poudarili, da bi morale države gostiteljice begunskim otrokom zagotoviti enak dostop do izobraževanja in zdravstvenih storitev kot ga imajo sicer otroci v državah gostiteljicah. Prav tako podpirajo mehanizme za premestitve, ki dajejo prednost združitvi družin in premestitvi ranljivih otrok, kot je na primer solidarnostni mehanizem za medicinske premestitve otrok in mladih, ki potrebujejo takojšnjo življenjsko pomembno zdravstveno obravnavo in zdravljenje.

Poslanci pozivajo države EU, naj kar najbolje izkoristijo razpoložljiva sredstva v skladih EU in jih namenijo za socialno-ekonomsko vključevanje beguncev, njihovo zaščito pred diskriminacijo in socialno izključenostjo. Po potrebi bo treba zagotoviti dodatna sredstva, dodaja besedilo.

Ozadje

Po ruski invaziji na Ukrajino je bilo več kot štiri milijone ljudi prisiljenih zapustiti svoje domove in poiskati zatočišče, večinoma v sosednjih državah znotraj EU, in sicer na Poljskem, v Romuniji, na Madžarskem, Slovaškem in Češkem ter v Republiki Moldaviji. Po podatkih Unicefa je skoraj polovica tistih, ki bežijo, mladoletnih oseb, ki potrebujejo dodatno zaščito, saj zanje obstaja večje tveganje, da postanejo žrtve trgovine z ljudmi in izkoriščanja.

Povezave

Aktualna sporočila za medije o odločitvah in aktivnostih Evropskega parlamenta najdete v spletnem medijskem središču Evropskega parlamenta.