Ugotovitve niso presenečenje

Računsko sodišče je po opravljeni reviziji poslovanja za leto 2015 izdalo Bolnišnici Topolšica, ki jo je takrat vodil primarij Leopold Rezar, negativno mnenje. Vršilec dolžnosti direktorja Jurij Šorli pravi, da ugotovitve Računskega sodišča niso presenečenje. Na nekatere nepravilnosti so namreč opozarjali že prej. Večino so jih odpravili že med revizijo, ostajata jim nerešeni še dveh. Ena od teh je nepravilnost pri izplačilu nadur bivšemu direktorju v znesku dobrih 2300 evrov, druga pa je razporeditev zaposlenih v plačne razrede, ki so neskladni z Računskim sodiščem in ministrstvom za zdravje.