Tudi v Velenju in Šoštanju pomanjkanje zdravnikov

Velenje, Šoštanj, 4. julija – Število okuženih s koronavirusom narašča tudi v naši regiji, sporočajo iz Zdravstvenega doma Velenje. »V prvi polovici junija je bilo odvzetih 190 HAGT testov in 20 % vseh je bilo pozitivnih. V zadnjih štirinajstih dnevih je pozitivnih 46 % vseh odvzetih brisov,« razlaga pomočnica direktorja Tanja Kontič, ki odgovori tudi na vprašanje glede pomanjkanja zdravnikov, še posebej v občini Šoštanj.

»V Zdravstveni postaji Šoštanj trenutno zaradi bolniške odsotnosti dr. med. Simone Špital delo opravljata dva nadomestna zdravnika ZD Velenje in pogodbena sodelavka. Pacientov dr. med. Anelie Gaceve, spec. druž. med., po njenem odhodu v ZD Nazarje ne moremo vpisati, saj nimamo zdravnikov. Pacienti se imajo možnost vpisati k dr. Gacevi v ZD Nazarje.  Trudimo se, da bi pridobili nov zdravniški kader, tako specialiste kot specializante ter sobne zdravnike z licenco, vendar je tako kot drugod po Sloveniji to tudi pri nas velik problem, ker kandidatov ni. Dolgoročno gledano imamo v ZD Velenje jasno začrtano kadrovsko strategijo z aktivnim delovanjem na področju pridobivanja zdravnikov, vendar so to rešitve za vsaj pet let naprej.«