Tudi šoštanjski svetniki za ohranitev bolnišnice Topolšica

Po velenjskih mestnih svetnikih so o položaju Bolnišnice Topolšica, ki jo ministrstvo za zdravje namerava priključiti celjski bolnišnici, včeraj na občinski seji razpravljali tudi svetniki Občine Šoštanj. Od ministrstva za zdravje zahtevajo, da odstopi od nameravane priključitve k celjski bolnišnici. Pri tej zahtevi so bili soglasni. Dogajanje in razmere v Bolnišnici Topolšica je svetnikom predstavil v. d. direktorja bolnišnice Jurij Šorli, ki je dejal, da je vprašanj več kot odgovorov, ena od dosedanjih ugotovitev pa je, da bi obe bolnišnici skupaj ustvarili večji minus, kot ga imata skupaj zdaj, in sicer zaradi načina plačila zdravstvenih storitev. Šorli je poudaril, da bo Bolnišnica Topolšica glede na revizijo poslovanja, ki jo je naročilo ministrstvo za zdravje, letos tekoče pozitivno poslovala, problem je preteklo breme, ki izhaja iz nujne obnove in energetske sanacije. Stanje zadolženosti bolnišnice konec maja letos je bilo 5,6 milijona evrov. Svet Občine Šoštanj je po krajši razpravi soglasno sprejel več sklepov. Med drugim odločno nasprotuje pripojitvi Bolnišnice Topolšica k Splošni bolnišnici Celje. Od ministrstva za zdravje, vlade in tudi vodstva Bolnišnice Topolšica šoštanjski občinski svet zahteva tudi, da takoj pristopijo k finančni sanaciji bolnišnice in da hkrati ugotovijo odgovornost za nastalo finančno situacijo.