Tudi o odločitvi Ustavnega sodišča?

Šmartno ob Paki – V ponedeljek, 17. junija ob 18-tih se bodo sešli na zadnjo sejo pred poletnimi počitnicami člani sveta občine Šmartno ob Paki. 12 točk dnevnega reda imajo predvidenih zanjo. Med drugim naj bi obravnavali poročila o poslovanju velenjskega komunalnega podjetja v preteklem letu ter o izvajanju lokalne gospodarske javne službe zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov v občini za lani. Razpravljali naj bi še o osnutku odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave Saša regije, sklepali o predstavniku lokalne skupnosti v svetu javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje in o fleksibilnih normativih v šmarškem vrtcu Sonček za prihodnje šolsko leto. Pričakovati je , da bodo pod točko razno spregovorili še o odločitvi ustavnega sodišča glede hitre ceste 3. razvojne osi.