Tudi o dividendah

Velenje, 3. julija – Delničarji Gorenja bodo na danes med drugim odločali o izplačilu dividend. Uprava in nadzorni svet predlagata, da se od 4,2 milijona evrov lanskega bilančnega dobička za izplačilo dividend nameni 1,4 milijona evrov oz. šest centov bruto na delnico. Preostanek dobička v višini 2,7 milijona evrov bi po predlogu ostal nerazporejen.