Tudi brezdomci so med nami

V nedeljo je bil dan brezdomcev. Ti, kljub prizadevanjem ostajajo na obrobju sodobne družbe, največkrat neopaženi ali celo moteči, saj nas boleče opozarjajo na drugačno plat našega življenja. Geslo letošnjega dneva brezdomcev je bilo Ostajamo tukaj. Urejanje področja brezdomstva v Sloveniji kljub prizadevanjem namreč ne napreduje tako, kot bi si želeli. Največja težava je pomanjkanje prostora za vse potrebne namestitve, pridobivanje sredstev prek razpisov države, težavo pa predstavlja tudi pomanjkanje ustrezno izobraženih kadrov, ki so pripravljeni delati z brezdomci. V Občini Velenje si prizadevajo, da bi bila tudi ta vprašanja čim bolj ustrezno razrešena.

V Centru za brezdomne osebe v Velenju, na cesti Simona Blatnika, je trenutno nameščenih deset oseb, ki jih je ob letošnjem dnevu brezdomcev obiskal velenjski župan Peter Dermol in jih tudi obdaril. Srečanja se je udeležila tudi predsednica društva za pomoč in samopomoč socialno izključenih skupin, Društva Hiša, Brigita Šinigoj, ki v Velenju izvaja ta socialno varstveni program.

Občina izvajalcu programa, ki je bil izbran na razpisu, zagotavlja del sredstev za izvajanje programa in za stroške bivanja, v letošnjem letu skupno 93.000 evrov. Center za brezdomne osebe opravlja socialno varstveno storitev, ki nudi namestitev, prehrano in osebno pomoč brezdomnim osebam 24 ur dnevno. Med drugim so uporabniki centra lahko tudi občani drugih občin, če velenjska občina s temi občinami sklene dogovor o sofinanciranju programa za njihove občane.