Trije rudarji že doma

Velenje, – Včeraj, v ponedeljek, 19. marca, je malo pred 19. uro zvečer je na pripravskem delovišču št. 13 prišlo do stebrnega udara, v katerem je bilo poškodovanih šest rudarjev. Vsi so bili prepeljani v zdravniško oskrbo, trije so ostali v bolnišnici. Noben od rudarjev ni v smrtni nevarnosti. Več informacij zaradi varovanja osebnih podatkov zdravniki ne dajejo.

Stebrni udar je hipna sprostitev napetosti v hribini, ki je lokalno omejena in je dogodek, ki se v premogovnikih in rudnikih občasno zgodi. Na Premogovniku pravijo, da »kljub najsodobnejši tehnologiji, ki jo imamo, je delo rudarjev še vedno delo v posebnih pogojih, za katere imamo predpisane posebne varnostne ukrepe, ki jih dosledno izvajamo, žal pa se stebrnega udara vnaprej ne da predvideti, tako kot se tudi z najboljšimi seizmološkimi napravami še ne da napovedati potresov.«

Na premogovniku ob tem še zatrjujejo, da sta »varstvo in zdravje pri delu sta eden ključnih strateških ciljev Premogovnika Velenje, zato preprečevanju nezgod posvečamo veliko pozornosti. Vsako nezgodo obžalujemo in se s številnimi ukrepi trudimo, da bi jih še zmanjšali. Dolgoročni trendi pokažejo, da se število delovnih nezgod v premogovniku vztrajno zmanjšuje. Če smo še pred nekaj desetletji imeli več kot 1000 nezgod na leto, se je ta številka v zadnjih letih spustila krepko pod 100. V letu 2017 se je zgodilo 86 nezgod lažjega značaja.«