Trg dela še vedno kaže ugodno sliko

Razmere na trgu dela so že nekaj časa ugodne, tudi število prejemnikov denarnega nadomestila za brezposelnost je zdaj približno polovico manjše, kot je bilo na vrhuncu epidemije maja 2020. Na Uradu za delo Velenje je bilo decembra prijavljenih 1.335 brezposelnih oseb, delovno aktivno prebivalstvo pa je na enaki ravni, tako je v Šaleški dolini 19.569 zaposlenih, stopnja registrirane brezposelnosti pa je v upadanju. Znaša 5,8 odstotka in je za 1,2 odstotne točke nižja kot v oktobru 2021.
»Tudi zaposlitvenih priložnosti je še vedno veliko,« pravi vodja Urada za delo Velenje, Mozirje Branka Škulj Nussdorfer. Konec decembra 2022 je bilo registriranih 3.438 brezposelnih oseb, kar je za 604 osebe oz. 14,9 odstotka manj kot decembra 2021. V primerjavi s predhodnim mesecem se je registrirana brezposelnost zvišala za 113 oseb oz. 3,4 odstotka.

Kakšne so zaposlitvene možnosti?

Pri delodajalcih se je v letu 2022 zaposlilo 1.096 brezposelnih oseb. V veliko pomoč pri zaposlovanju so brezposelnim osebam ukrepi Aktivne politike zaposlovanja.
Po katerih poklicih je trenutno največ povpraševanja? To so sestavljavci električne in elektronske opreme, delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, čistilci, strežniki in gospodinjski pomočniki ipd. v uradih, hotelih in drugih ustanovah, strokovni sodelavci za zdravstveno nego, delavci za preprosta dela pri visokih gradnjah, natakarji, strugarji, vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev, varilci, upravljavci strojev za proizvodnjo plastičnih izdelkov, rudarji, prodajalci, predmetni učitelji v OŠ, kuharji, poklici za zdravstveno in socialno oskrbo na domu.