Tretji zavijalni pas za Bevče bo

Velenje, 13. februarja – Na MO Velenje smo preverili, kaj se dogaja s pobudo krajanov in krajank KS Bevče, da dobijo varnejši odcep pri Vranovi kapeli, na državni cesti Velenje – Arja vas. Tone Brodnik, vodja urada za komunalne dejavnosti na MO Velenje nam je povedal: »Pobudo za varnejšo ureditev tega odcepa, kar bi rešili z ureditvijo tretjega, tako imenovanega zavijalnega pasa, smo že posredovali na DARS. Vendar je DARS lani financiral obnovo križišča pri starem Obircu, v križišču glavne ceste z zaselki Lipje in Črnova, letos pa imamo na dolgu še postavitev 300 metrov dolge protihrupne ograje ob naselju, ki je tik ob tej prometni državni cesti. Potem pa naj bi prišla na vrsto ureditev križišča pri Vranovi kapeli, saj se zavedamo, da je to res nevarno.« Na občini računajo, da bi se to lahko zgodilo v letu 2018, najpozneje v letu 2019.