Trajnostno zasnovana soseska Zlati grič

Zmagovalni elaborat AB123

Velenje – V sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) je Mestna občina Velenje junija 2021 objavila anonimni natečaj za programsko, urbanistično, arhitekturno in krajinsko ureditev zemljišča nekdanjega sadovnjaka ob vstopu v Velenje, velikega 60.000 m², ki so ga poimenovali Zlati grič. Na natečaju so skupno opredelili izhodišča, na katerih naj temeljijo predlagane natečajne rešitve. Žal sta od že tako samo treh ponujenih rešitev le dve izpolnjevali vse postavljene zahteve. Strokovna komisija, ki jo je vodila izredna profesorica dr. Ilka Čerpes iz ZAPS, se je med obema rešitvama odločila za tisto, ki so jo ponudili arhitekti iz podjetja DANS iz Ljubljane.

Projektanti zmagovalne rešitve za ureditev območja Zlati grič, tj. podjetje DANS arhitekti iz Ljubljane, so predstavili projekt kot trajnostno naravnan, izpostavili so tudi skrb za invalide, pešce in kolesarje. V svojem predlogu predvidevajo veliko površin za druženje stanovalcev, sosesko povezujejo tako z mestom kot gozdom, različni tipi objektov pa bodo poskrbeli za mešanje socialnih in demografskih skupin. Nagrajena rešitev predvideva pretežno individualno stanovanjsko pozidavo, en večstanovanjski objekt in vrtec. S predlogom so poskrbeli za nemotene poglede iz večine stanovanjskih enot na gozdove Kožlja in Velenjski grad.

Foto: Roman Bor

Projekt predstavlja osnovo za izdelavo Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN), ki ga bodo, s predpisanimi postopki usklajevanja z vsemi deležniki in sodelovanjem javnosti, začeli pripravljati v naslednjem letu.

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol je ob predstavitvi projekta povedal, da smo pričakovali več idejnih rešitev. Poudaril je, da si na območju Zlatega griča želimo, da bo nova soseska zgrajena po principih trajnostne gradnje, kjer se bodo zasledovana načela skrbnega ravnanja z okoljem in ohranjanja naravnih virov, gradnja pa bo ekonomična. Znotraj soseske bi nagovarjali trajnostne oblike mobilnosti, rabo energije iz obnovljivih virov energije, ter povezovanje prebivalcev v energetsko skupnost, ki bo vodila k zmanjšanju izpustov CO₂. V sklopu prestrukturiranja SAŠA regije za ureditev območja občina pričakuje financiranje iz Sklada za pravičen prehod.

Konkretne rešitve ureditve območja Zlati grič bodo natančneje opredeljene v OPPN.

Natečajne rešitve so do 31. decembra 2021 razstavljene v 1. nadstropju Mestne občine Velenje. Vse natečajne materiale si lahko ogledate tudi na spletni strani www.velenje.si.